×

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;

  • Tüm HATİPOĞLU GRUP çalışanlarını,
  • Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere HATİPOĞLU GRUP adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.
  1. HATİPOĞLU GRUP her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.
  2. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla şirketimizle iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi esastır.
  3. Maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilemez. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması zorunludur.
  4. Devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilemez.
  5. Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi ve herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması şirket polikamızdır.

 

 Yönetim Kurulu Başkanı