×

İş Etiği Politikası

HATİPOĞLU GRUP çalışanlarının çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan uzak durmaları esastır. Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılmaması, şirketin ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması tüm çalışanların en önemli sorumluluklarındandır.

Şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumlarını ve bu durumlarda uygulanması gereken ilkelere uygun çalışmak esastır.

  • Çalışanların yetkilerini, kendi veya yakınları menfaatine ve kendisinden beklenilen özen dışında kullanarak şirkete zarar vermesi kabul edilemez bir durumdur.
  • Çalışanlar aile fertleriyle, dostlarıyla veya ilişkide bulunulan diğer üçüncü şahıslarla hiçbir suretle karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan iş ilişkisine girmez.
  • Çalışanlar görev süresi içinde herhangi bir siyasi partide aktif olarak faaliyet gösteremez.
  • Yöneticiler çalışanlarından, politik bir iş yapmasını veya partiye üye olmasını isteyemez.
  • Şirket adına yapılacak kaynak kullanımlarında, şirket çıkarları dikkate alınır. Şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun, şirket varlıkları, imkânları ve personeli şirket dışında kullanılamaz. Her konuda tasarruf ilkesi tüm personel tarafından titizlikle uygulanır.
  • Şirket müşterileri, taşeronları veya tedarikçileri ve şirketin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer kişi veya kuruluşlarla özel iş ilişkisine girilemez, kişisel amaçlı borç para veya mal/hizmet alınamaz ve verilemez.
  • Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer-konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak şirket üst yönetiminin onayına bağlıdır. Bu faaliyetlerden hiçbir şekilde kişisel kazanç veya menfaat elde edilemez.

 

 Yönetim Kurulu Başkanı