×

Çevre Politikası

HATİPOĞLU CAM A.Ş temiz ve yaşanabilir bir dünya için faaliyetlerinde çevreye dost sistemler kullanmayı amaç edinmiştir.  

Bunu gerçekleştirmek için temel ilkelerimiz ;

  • Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturmak ve uygulamak,
  • Tüm faaliyetlerimizi ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak gerçekleştirmek,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemek için ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamak için gereklilikleri sağlamak,
  • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde iyileştirici yaklaşımı benimsemek,
  • Faaliyetlerimizle ilgili çevresel riskler ve etkileri dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemek,
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin arttırmak,
  • Çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve yan sanayicilerimize çevreyle ilgili eğitimler vererek bilinçlendirmeyi geliştirmek,
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla proseste geri kazanıma önem vermek,
  • Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını desteklemek,

yönünde  Kalite,  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri ile bütünleşik bir şekilde oluşturulan sistemimizi en etkin şekilde yöneterek , sektörde çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak en önemli politikalarımızdan biridir.

 

Yönetim Kurulu Başkanı