×

Çevre Politikası

 

Temiz ve yaşanabilir bir dünya için faaliyetlerinde çevreye dost sistemler kullanmayı amaç edinmiştir.

 

Bunu gerçekleştirmek için temel ilkelerimiz ;

• Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturmak ve uygulamak,

• Tüm faaliyetlerimizi ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak gerçekleştirmek,

• Teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemek için ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamak için gereklilikleri sağlamak,

• Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde iyileştirici yaklaşımı benimsemek,

• Faaliyetlerimizle ilgili çevresel riskler ve etkileri dikkate alarak kirliliği kaynağında önlemek,

• Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin arttırmak,

• Çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve yan sanayicilerimize çevreyle ilgili eğitimler vererek bilinçlendirmeyi geliştirmek,

• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla proseste geri kazanıma önem vermek,

• Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını desteklemek,

yönünde Kalite, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri ile bütünleşik bir şekilde oluşturulan sistemimizi en etkin şekilde yöneterek, sektörde çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak en önemli politikalarımızdan biridir.

 

Yönetim Kurulu Başkanı